Kärnkraft

Kärnkraften är lika CO2-effektiv som sol och vind, inklusive byggkostnad och uranproduktion.

Många forskare säger olika saker. Det är bäst att konsultera grupper av forskare för att få fram ett slags konsensus. En sådan grupp är IPCC, FN:s klimatpanel. Här är deras statistik ifrån samtliga energikällor. Alla varierar en del, men det är rätt tydligt att kärnkraft är ungefär lika rent som vind, och renare än sol.

Alla dessa tre är under 100 g/kWh, medan kol och olja är klart över. 100 g/kWh är ett bra mått på ”tillräckligt rent”, eftersom en kWh kostar ungefär 30-40 öre (”ungefär” som i att priset varierar mycket, men där nånstans är snittet), och att kostnaden idag för att suga ner CO2 från atmosfären är idag 5000 kr för ett ton (vilket lär sjunka), så gränsen ligger strax under 100 g/kWh för att ett kraftverk ska producera värde nog för att suga upp sina egna utsläpp.

Hur kan biomassa producera 230 g/kWh när energin ändå sugs upp när trädet/rapsen växer upp igen? Därför att det tar tid. Så det beror på vilken ”tid” vi lägger i beräkningarna. IPCC har valt 100 år. Hade dom valt 10 år hade kostnaden för biomassa varit högre, och hade dom valt 1000 år så hade den varit lägre. Det är lite som metan, som bryts ner efter endast 8-10 år, men är fruktansvärt giftig under dom åren. Metan påverkar inte temperaturen om 1000 år, men kommer att påverka den om 100 år, varför vi bör undvika kokött om vi inte vill dränka våra maldiver.

Ju mer vind vi har, desto mer värdefullt blir _fasta_ energislag, såsom vatten, olja, kol och kärnkraft. Tyvärr kan vi inte bruka ännu mer vattenkraft, så när kärnkraften stängs så får vi oljekraft från Blekinge eller kolkraft från Tyskland.

Det här var ett argument som var svårt för mig att greppa. Men om vi tittar på produktionen 2020:

Min graf på dagsproduktionen, på data från ”Statistik per elområde och timme, 2020” från skv.se.

så ser vi att vinden rör sig frekvent, utan att vi kan planera det. Detta innebär att vattnet rör sig lika kraftigt för att kompensera. Det är dåligt för älvarna, men också för skogen djur i skogen runtomkring. Och den här skadan har två sidor: dels är det dåligt att vi reglerar älvarna överhuvudtaget. Men det är också dåligt ju mer vi stryper och drar på vattnet eftersom älvarna då får en rytm som djur- och insektslivet inte är anpassat för.

Vindkraftens variation är alltså dåligt för djurlivet i den norrländska skogen. 

Även kärnkraften varierar, som synes på bilden. Att starta och stänga ett kärnkraftverk är mycket dyrt, och görs alltså inte för att påverka dagliga toppar och bottnar i vinden. Avstängningarna har tre orsaker: Man stänger av reaktorn för planerat underhåll. Detta sker på sommaren, då vi behöver minst el i Sverige. Man stänger av reaktorn för oplanerat innehåll. Detta är en olycklig slump, som inte är bra för Sverige, och inte är bra för kärnkraften som valt energislag. Och den tredje är att man stänger av en reaktor för att elpriset helt enkelt är för lågt. Och elpriset har sjunkit i Sverige. Ju mer vind, desto lägre energipris, men också desto mer avvikande elpris. Jag vet att alla tre av dessa har förekommit under 2020, men har inga siffror på procent. Du får jättegärna rota hos Nordpool och ge mig något pedagogiskt.

Problemet är att så som elmarknaden i Sverige är fixad, så får man betalt för levererad energi, punkt. Vi har inte två priser: en för el som alltid kommer, och en för el som endast kommer ibland. I så fall hade det tidigare priset förstås varit högre, och ju mer vind vi har, desto högre blir det. 

Men 2020 skedde det: staten erbjöd Vattenfall 300 miljoner kronor för att av ekonomiska skäl inte stänga av Ringhals 1 mellan 25 juni och 15 september. Man kan alltså säga att vi har två priser, men den rörliga sätts av marknaden, medan den senare sätts av en fumlig planekonomi. 

Det finns lagringsmöjligheter, men någon storskalig, ekonomisk och miljövänlig lagring har vi ännu inte sett.

Ska vi ha ett elsystem med mycket vind, så måste vi hitta sätt att lagra vinden. Problemet är att vi ännu inte är där, varför vi måste parera vindstilla dagar med att förstöra svenska skogar (via vattenkraften, eller värmekraft), olja från Karlshamn eller import från grannländer. (Ja, vi har en positiv nettoexport eftersom det ofta blåser, men när det inte blåser så värmer vi oss alltså med kol och olja.)

Det finns olika idéer för lagring, t.ex. batterier. Men om vi ska lagra 700 GWh från sommar till vinter så skulle det med batterier kosta över tusen miljarder kronor och ge nästan lika mycket utsläpp som Sverige skapar på ett år. (Räknat på senaste Tesla-batterier.) Man kan lagra genom vätgas – alltså att elöverskottet skapar vätgas ur vatten som sedan bränns när priset är högre. Man kan pumpa upp vatten som sedan får falla ner och driva turbiner när priset är högre. Kul idéer, men inget av det finns än. Jag har letat efter en siffra på total lagring i Sverige just nu, och inte hittat någon. Har du någon bra artikel får du gärna skicka den till mig.

Det land som lagrar mest i Europa är Tyskland, som behöver lagringen för att få bort sin kärnkraft. Man skulle kunna säga att dom är några år före Sverige (samtidigt som dom tyvärr har mycket lite vattenkraft). Så här ser deras energi ut:

Bilden är fyra år gammal så om du har en bättre bild så skicka den gärna. Som jag ser det så ersätter vinden kärnkraft istället för kolkraft.

Kärnkraft ger avfall. Noll människor har dött av detta avfall, globalt. Samtidigt dör hundratusentals av vår kol- och oljeanvändning.

Jag har inte hittat något exempel på hur kärnkraftsavfall dödat en människa, med undantag för t.ex. 1957 i Sovjetunionen. Läs här, och ge mig gärna exempel om något saknas. Att folk dör av kol och olja är dock väl bekant. Dels direkt genom sämre luft, 7 miljoner enligt WHO. Ungefär hälften är folk som andas dålig luft från industrier och bilar. Och ungefär hälften är folk som dör av sin egen eld – av sin egen matlagning och uppvärmning. Så länge vi då och då importerar kolkraft (vi importerade 300 GWh från kolberoende länder i januari 2021) så har vi en konflikt mellan kärnkraft och kol. Och även när vi exporterar så slår vi ut kolkraften i andra länder.

Uran har vi massor av i Sverige, och kan utvinna denna så att ingen blir sjuk.

Okej, det var en halv lögn. Med dagens uranpriser så har vi brytbart uran i Sverige motsvarande 6 års drift av våra kärnkraftverk. Om priset stiger så har vi förstås mer, då våra bergarter är mycket uranrika.

Hälsofarorna av att arbeta i en urangruva är idag jämförbara med att bo i ett radonhus. Farorna inom en mil från gruvan är betydligt lägre.

Är du mer positiv till kärnkraft än innan, så blir jag glad. Har du någon kommentar så skriv gärna den nedan. Oavsett vilket så är det inte så mycket just du kan göra åt detta just nu. Däremot kan du faktiskt vinna ännu mer på att äta mer veganskt 🙂

Ett par länkar: precis som jag så växte Michael Shellenberger upp med hippies, och här beskriver han sin kärnkraftsresa:

Hur många dog av kärnkraften egentligen?